Välkommen till Hesselby!


Historia

Hesselby var redan under medeltiden ett säteri. Den första kända ägaren till Hesselby är Lafrenz Lafrenzson, vilken innehade godset omkring år 1310. Runt 1570 ägdes gården av amiral Nils Jespersson Cruus men gården blev sedermera indragen till kronan och år 1610 förlänad till Anders Gyllengrip. Genom gifte kom den på 1600-talet i släkten Flemings ägo, som då även ägde Lydinge. Till Hesselby hörde då elva mantal inom Tuna socken, däribland Borrlövsta Säteri.


I början på 1700-talet ärvde ryttmästaren och friherren Ulrik Alexander Stromberg godset av sin svärfar Johan Kasimir Fleming. Troligtvis sattes gården i brand 1719 då ryssarna eldhärjade längs med roslagskusten. Gården ärvdes sedan av mågen Rudbeck och senare Lindroth vars änka år 1789 skänkte Hesselby till sin dotterson, greve Karl Gustaf Lövenhjelm. Denne sålde gården 1816 till greve Gustaf Didrik Taube som innehade gården fram till 1849. I slutet av 1850-talet ägdes gården av släkten Horn och sedan förvärvade de två bröderna Axel och Otto Vilhelm Liljestråle gården 1864.


Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes tidigt 1800-tal medan flygeln är från 1700-talet, den andra flygeln brann ner år 1840 och där står nu en jordkällare. 1946 köptes gården av Carl Johan E Högfeldt och drivs sedan 1982 av sonen Carl Johan P Högfeldt.

Stamsjön

Stamsjön är en fågelrik sjö som ligger i den nordöstra delen av marken och har Olandsån rinnande igenom. Sjön är populär plats för fågelskådning då den i många år bland annat hyst häckande havsörnspar.

Bilder


Kontakt


Carl Högfeldt

carl@hesselbysateri.se

+46 701 21 83

Carol Högfeldt

carol@hesselbysateri.se

+46 629 62 69